Seneste nyt

24. november 2023

Andespil/binko-Banko

24.11.2023 kl. 19.00 i klubhuset

17. september 2023

KFK´s baner

24. august 2023

Salg af Strandtegn - sidste chance
27. juli 2023

Se hele programmet
Udskriv denne side

Jagttider

Jagttider

I Danmark findes omkring 50 arter af pattedyr og ca. 300 fuglearter. Hovedparten må ikke jages, men for 10 dyrearter og 33 fuglearter er der fastsat jagttid i nogle måneder hvert år:

Jagttiderne fastsættes, så dyrene får fred i yngletiden, hvor de har æg og unger. Viser jagtstatistikken en nedgang i en bestand, kan jagttiden indskrænkes eller helt bortfalde, indtil der igen er dannet en levedygtig bestand.

For de fleste vildtarters vedkommende går jagtsæsonen fra september til og med januar, med undtagelse af det man kalder for sommerjagten på råbukke, der går fra medio maj til medio juli.

Pattedyr og fugle, for hvilke der ikke er fastsat jagttid, er fredede hele året.

Pattedyr og fugle, for hvilke der er fastsat jagttid, er fredede udenfor jagttiden.

Fredning af en vildtart omfatter, hvor andet ikke er angivet, tillige artens yngel samt reder og æg.

Jagt må kun finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.

Jagttabel 2023/2024

 

MST's hjemmeside ikke opdateret se tabel 2022/2023:

Se DJ: https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/regler-og-sikkerhed/jagttider/