Seneste nyt

17. november 2017

Juleandespil med hygge og æbleskiver og ikke mindst fine præmier

Vi mødes kl.18.30 i Klubhuset

19. oktober 2017

Desværre ingen Jubilæumsfest
18. oktober 2017

I anledning af Dragør Strandjagtforening's 75 års jubilæum er der åbent hus fra 17 til 20 onsdag d. 18.10.1017 i klubhuset
Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2017


DSF afholder generalforsamling i klubhuset kl. 18.30
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling d. 24.03.2017 kl.18.30 i klubhuset

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Beretning ved Formanden 

3)      Orientering fra DSF´s repræsentanter i Foreninger/udvalg

4)     Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

5)     Fastlæggelse af kontingent

6)      Valg ifølge lovene

 a)          Valg af bestyrelsesmedlemmer

 b)          Valg af suppleanter

 c)          Valg af to revisorer

 d)          Valg af Flugtskydnings udvalg

 e)          Valg af Vildtpleje udvalg.

7)      Indkommende forslag

8)      Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest syv dage inden generalforsamlingen

Traditionen tro, vil der blive serveret RØDE PØLSER efter evt.

Bestyrelsen

Tilbage