Seneste nyt

17. september 2023

KFK´s baner

24. august 2023

Salg af Strandtegn - sidste chance
27. juli 2023

Se hele programmet
Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2023


Dragør strandjagtforening generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 18.30
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

 

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling

Fredag d. 24.03.2023 kl. 18.30


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse!

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra repræsentanter fra div. Udvalg / Råd
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskaber til Godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg
7. Indkommende forslag
8. Evt.

 

Tilbage