Seneste nyt

15. marts 2024

Generalforsamling 2024 kl.18.30 i klubhuset
11. februar 2024

Rytterne kommer forbi kl. ca. 11.20

Klubben åbner kl.10

24. november 2023

Andespil/binko-Banko

24.11.2023 kl. 19.00 i klubhuset

Udskriv denne side

Nyheder vis mere

Generalforsamling 2023


Dragør strandjagtforening generalforsamling d. 24.03.2023 kl. 18.30
Kategori: Korte nyheder
Skrevet af: Henrik

 

Dragør Strandjagtforening indkalder til Generalforsamling

Fredag d. 24.03.2023 kl. 18.30


Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse!

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved formand
 3. Orientering fra repræsentanter fra div. Udvalg / Råd
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskaber til Godkendelse
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg i følge lovene 
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisorer
 • Valg af Flugtskydnings Udvalg
 • Valg af Vildtpleje Udvalg
7. Indkommende forslag
8. Evt.

 

Tilbage